Länkar till leverantörer

För oss på Balkanboden är det viktigt att leva upp till kundernas förtroende och därför arbetar vi med noggranna efterforskningar då det gäller våra leverantörer. För oss räcker det inte med ett certifikat på papper då vi vill med egna ögon se att slakterier och leverantörer uppfyller våra krav. Vi både besöker många av våra leveratörer personligen och tar in filmbevis.

Vi direktimporterar själva runt 80 procent av vårt breda sortiment. Övrigt sortiment köper vi in genom noga utvalda leverantörer i såväl Sverige som övriga världen där leverantörerna lever upp till våra krav och behov.

Fontana
Saigon Food AB
Muslim Halal Kött
Simmo world food ab
Plivit trade
Liba Bröd
Axfood