Vad är Halal?

Halal är en slaktmetod som uppfyller alla kriterier för konsumtion bland muslimer.

Den hänvisar till rituell nödvändig renhet i hanteringsförfarandet genom hela processen fram till slutlig produkt, och därigenom fullt godtagbar för muslimska samhällets principer och värderingar.

Bakomliggande principer som efterlevs i halalslakt är att djuren skall behandlas med värdighet och förses med mat och vatten intill slakt. Inga djur får utsättas för stress eller rädsla inför slakten. Det finns mycket strikta regler som bidrar till att eliminera stressfaktorn hos djuren. I samband med slakt är det ytterst viktigt att endast instrument med god skärpa används, vilket ytterligare förhindrar smärtfull slakt.

Kontakta oss gärna vid frågor