om oss

Förtjäna våra kunders förtroende och uppfylla deras önskemål.

Ett brett utbud av utländsk mat

Alla våra varor är Halal. Det är viktigt för oss att leva upp till kundernas förtroende och därför gör vi noggranna efterforskningar kring våra leverantörer. Det räcker inte med certifikat på papper utan vi vill se med egna ögon att slakterier och leverantörer uppfyller våra krav, Vi tar in filmbevis men besöker också många leverantörer personligen.

 

Omkring 80 procent av vårt sortiment direktimporterar vi själva. Resterande varor köper vi in genom får vi via noga utvalda leverantörer i såväl Sverige som resten av världen som lever upp till våra krav och behov.

 

Bland dem kan nämnas Axfood, Fontana Food, Plivit Trader, Qible Halal, Muslim Halalkött och Simmo World.

Kontakt & öppettider

Vår historia

Balkanboden startades av mig Hisen Meziu och min fru Hafize 1995, med ett startkapital på endast 500 kronor. Vi visste tidigt att vi ville driva en butik och den första butiken öppnade vi i en liten lokal i Arvika, med ett sortiment som mest bestod av presentartiklar. Ganska snart övergick vi till att handla med livsmedel, och vår inställning att se till att ta hem de varor våra kunder efterfrågade, gjorde att vi snabbt kunde utöka verksamheten.

 

År 2000 flyttade vi butiken till Charlottenberg, där vi under åren stadigt har växt och skaffat oss allt större lokaler. Vår första lokal i Charlottenberg var på 87 kvadratmeter, i dag har vi en butik som är 2000 kvadratmeter stor. Vi fortsätter att utöka vår verksamhet och är bland annat i full gång att utveckla vår restaurangverksamhet. Hos oss hittar du ett brett sortiment av utländsk mat.

 

Mottagandet i Charlottenberg var fantastiskt och idag är Balkanboden en butik som är känd i hela Värmlandsregionen samt i stora delar av Sverige och Norge. Vi driver den som ett familjeföretag och det är väldigt roligt att numera dela arbetet i butiken tillsammans med våra söner.

Våra Leverantörer

För oss på Balkanboden är det viktigt att leva upp till kundernas förtroende och därför arbetar vi med noggranna efterforskningar då det gäller våra leverantörer. För oss räcker det inte med ett certifikat på papper då vi vill med egna ögon se att slakterier och leverantörer uppfyller våra krav. Vi både besöker många av våra leveratörer personligen och tar in filmbevis.

 

Vi direktimporterar själva runt 80 procent av vårt breda sortiment. Övrigt sortiment köper vi in genom noga utvalda leverantörer i såväl Sverige som övriga världen där leverantörerna lever upp till våra krav och behov.

Pressklipp